GENERAL IELTS WRITING STRATEJİLERİ - Bu tekniklerle minimum 7 alın.
 • IELTS AC/GT
 • 18.07.2019

GENERAL IELTS WRITING STRATEJİLERİ - Bu tekniklerle minimum 7 alın.

IELTS GENERAL sınavının writing bölümü 2 görevden oluşur. Bu görevlerde sizden 2 adet deneme (essay) yazmanız istenir. Task 1 ve Task 2 den oluşan writing bölümü için toplam 60 dakika süreniz olacak. Task 2 hem süre, hem de puan olarak olarak Task 1 in iki katıdır. Writing stratejilerine geçmeden önce sınavın bölümleri hakkında bilgi verelim.

 

TASK 1 (BÖLÜM 1)

Task 1 de sizden formal ya da informal bir mektup yazmanız istenir. Mektup için 20 dakika süreniz bulunmakta ve sizden minimum 150 kelimelik bir mektup yazmanız istenmektedir.

 

TASK 2 (BÖLÜM 2)

Bu bölümde, verilen bir konuyla ilgili deneme (essay) yazmanız istenecek.Toplam 40 dakika süreniz bulunuyor. Yazacağınız essay en az 250 kelimeden oluşmalıdır.

Yazacağınız essay giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Genel olarak aşağıdaki yapıyı yazacağınız essayler için kullanabilirsiniz.

GİRİŞ

1 paragraf

35-40 kelime

GELİŞME

2-3 paragraf

170-180 kelime

SONUÇ

1 paragraf

35-40 kelime

PUANINIZ HANGİ KRİTERLERE GÖRE HESAPLANIR?

Writing stratejilerine geçmeden önce yazdığınız denemeler uzmanlar tarafından hangi kriterlere göre puanlanıyor bundan bahsedelim. Puanlama kriterleri, yazılarımızı yazarken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bize ışık tutacaktır.

IELTS uzmanları yazdıklarınızı değerlendirirken 4 ana başlıktan oluşan bir derecelendirme anahtarı kullanırlar. Yazacağınız denemeler bu 4 kritere göre puanlanır.

1) Görev başarımı (Task achievement): Öncelikli amacınız siZden istenileni yerine getirmektir. Sorulan sorunun cevabı net bir şekilde yazınızda bulunmalıdır. Yazınızı gereksiz yere uzatmak, alakasız konularsan bahsetmek skorunuzu düşürecektir. Sorunun bağlamından kesinlikle kopmamalısınız. Ayrıca şekil bakımından minimum kelime sayılarına da dikkat etmelisiniz. 

2) Sözcüklerin kullanımı (vocabulary): Yazınızda kullandığınız kelimeler çok önemlidir. Alt düzey kelimeler kullanmak yerine mutlaka orta ve üst düzey kelimeler kullanmalısınız. Eş anlamlarını bildiğimiz kelimelerden daha az kullanılan ve formal (resmi) olan kelimeleri tercih etmelisiniz. Ne kadar fazla okuma yaparsanız kelime hazneniz o kadar gelişecektir. Akademik makaleler okumayı ihmal etmeyin. Bu yazmada size ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Unutmayalım sağlam bir writing ancak sağlam bir reading altyapısıyla mümkündür.

3) Tutarlılık ve uyum (Coherence and cohesion): Yazınız baştan sona bir organizasyon ve uyum içerisinde olmalıdır.  Giriş-Gelişme-Sonuç bölümleri mutlaka bulunmalı ve birbirini destekler nitelikte olmalıdır. 

4) Dilbilgisi ve doğruluk (Grammatical range and accuracy): Sınavda dil bilgisine ne kadar hakim olduğunuz da ölçülecektir. Cümlelerinizi çok fazla karmaşık hale getirmeden  relative yapılar, bağlaçlar, noun clause yapılarını kullanmalısınız.

 

TASK 1 SINAV STRATEJİLERİ

Task 1 de sizden formal ya da informal bir mektup yazmanız istenir. Mektup için 20 dakika süreniz bulunmakta ve sizden minimum 150 kelimelik bir mektup yazmanız istenmektedir. Hangi konuyla ilgili mektup yazacağınız kısaca ifade edildikten sonra mektubunuza mutlaka değinmeniz gereken 3 konu verilir. Bu 3 konuyu ifade ederek mektubunuzu tamamlayacaksınız.

 

FORMAL Mİ İNFORMA Mİ?

Mektuba başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bir konu da mektubun formal (resmi) mi yoksa informal (resmi olmayan) mi yazılacağıdır. Bunu belirlemek oldukça kolay. Eğer mektubu arkadaşınıza yazacağınız söyleniyorsa mektubunuz informal olacaktır. Herhangi bir kurum ya da kişiye yazacağınız zaman ise formal mektup örneklerini kullanacaksınız.

 

ÖRNEK MEKTUP YAPISI

Size sorunun başında mektubun senaryosu ve mektupta değinmeniz gereken 3 konu verilecek. Mektubunuzda bu konulardan mutlaka bahsetmelisiniz. Yazacağınız mektupta genel olarak aşağıdaki şablonu kullanacaksınız.

Dear ......., 

Paragraf 1- Mektubun amacı

Paragraf 2- First bullet point 

Paragraf 3- Second bullet point 

Paragraf 4- Third bullet point 

Saygılarımla bölümü

Adınız

 

ÖRNEK BİR MEKTUPLA DEVAM EDELİM.

Recently, your position in the company has changed, and accordingly, you are required to write a letter to ask for some corresponding training programs that contains the following information:

• What was your last position?
• What qualities does your new position require?
• How does the training help you in your new position?

Write at least 150 words.
You do NOT need to write any addresses.
Begin your letter as follows:

Dear Mr. Smith,

 

Yukarıda örnek soruda işyerinde görev alanınızın değişmesiyle ilgili bir mektup yazmanız isteniyor. Mektubu arkadaşımıza yazmayacağımız için resmi (formal) bir mektup yazmalıyız. Mektupta genel senaryodan bahsedildikten sonra değinmemiz gereken 3 adet konu belirtilmiş. Şimdi örnek cevabımızı inceleyelim.

 

Dear Mr. Smith,

I am writing to you to ask you permission to participate in coaching program related with my new position in our organization. (Mektubu yazma amacımızı belirtiyoruz.)

Previously I worked as financial manager for three years and carried responsibilities in coordinating financial resources of the company and ensured their rational use. (1. konuya değiniyoruz.)

My current duties are much wider than at my last position. I am an executive manager of our Construction Department and I am responsible for construction of our huge projects, such us shopping malls, entertainment centers and business centers. I am really pleased with this appointment and your trust. For this reason, I would like to attend some seminars or training programs to gain appropriate knowledge and skills.  (2. konuya değiniyoruz.)

As a financial manager I did not have to know much about building standards or about organizing construction projects. Some training would benefit me and, as a consequence, our company, as I would be able to focus on the weaknesses quickly and take appropriate actions immediately to increase our effectiveness. (3. konuya değiniyoruz.)

Thank you in advance for your time and consideration. (Temenniler ve imza ile bitiriyoruz.)

I look forward to your response.

Yours sincerely,

Ann Johnson

 

Dear Mr. Smith,

Sayın Bay Smith,

I am writing to you to ask you permission to participate in coaching program related with my new position in our organization.

Kuruluşumuzdaki yeni pozisyonum ile alakalı olan koçluk programına katılmak amaçlı izninizi istemek için size yazıyorum.

Previously I worked as financial manager for three years and carried responsibilities in coordinating financial resources of the company and ensured their rational use.

Daha önce üç yıl boyunca mali yöneticilik yaptım ve şirketin mali kaynaklarını koordine etme sorumluluklarını yerine getirmekle beraber, bunların akılcı kullanımlarını sağladım.

My current duties are much wider than at my last position. I am an executive manager of our Construction Department and I am responsible for construction of our huge projects, such us shopping malls, entertainment centers and business centers. I am really pleased with this appointment and your trust. For this reason, I would like to attend some seminars or training programs to gain appropriate knowledge and skills.

Şu anki görevlerim son pozisyonumdakilerden çok daha geniş bir yelpazede bulunmakta. İnşaat Departmanımızın üst düzey yöneticisiyim ve alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri ve iş merkezleri gibi büyük projelerimizin inşaatlarından sorumluyum. Bu randevudan ve güveninizden son derece memnunum. Bu sebeple, gerekli uygun bilgiler ve becerileri edinebilmek için bazı seminerler ve eğitim programlarına katılmak istiyorum.

As a financial manager I did not have to know much about building standards or about organizing construction projects. Some training would benefit me and, as a consequence, our company, as I would be able to focus on the weaknesses quickly and take appropriate actions immediately to increase our effectiveness.

Mali yönetici olarak, bina standartları ve inşaat projeleri organize etme konusunda çok fazla bir bilgim yoktu. Eğitim, etkinliğimizi arttırabilmek için zayıflıklarımıza hızla yoğunlaşabilmem ve uygun şekilde harekete geçmem konusunda bana ve sonuç olarak şirketimize faydalı olacaktır.

Thank you in advance for your time and consideration.

Zamanınız ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim.

I look forward to your response.

Cevabınızı heyecanla beklemekteyim.

Yours sincerely,

Saygılarımla,

Ann Johnson

 

 

TASK 2 SINAV STRATEJİLERİ

Bu bölümde, verilen bir konuyla ilgili deneme (essay) yazmanız istenecek.Toplam 40 dakika süreniz bulunuyor. Yazacağınız essay en az 250 kelimeden oluşmalıdır. Essay yazma kurallarına geçmeden önce hangi konularla ilgili soruların geldiğine bakalım.

 • İletişim, toplum
 • İş, para, ekonomi
 • Çevre, teknoloji, turizm
 • Suç, rehabilitasyon
 • Sağlıklı beslenme
 • Medya, reklam
 • Kültür, sanat, dil
 • Eğitim

 

ESSAY TİPLERİ

Sınavda farklı essay tiplerinden sorular gelebilir. Size sorulacak soruya göre bu tiplerden hangisini kullanacağınıza karar verebilirsiniz. 

 • Opinion Essay: Verilen bir konu hakkında sizin düşüncenizi akademik ölçülere göre yazmanız beklenir. 
 • Argumentative (Discussion) Essay:  Verilen konu tartışmacı bir üslup ile ele alınarak, sanki karşımızda birisi var ve onunla bu konuyu tartışıyormuş gibi yazılan essay türlerinden biridir. 
 • Advantage and Disadvantage Essay: Adından da anlaşılacağı gibi verilen bir konunun avantajları ve dezavantajları hakkında sizden essay yazmanız beklenir. 
 • Solution Essay: Verilen bir problem durumuyla ilgili çözüm önerilerinizi yazdığınız essay türüdür.
 • Compare and Contrast Essay: Karşılaştırma yapmayla ilgili essay türüdür. İki veya daha fazla şeyi karşılaştırmanız istenir.

 

HANGİ BÖLÜM KAÇ KELİME?

Yazacağınız essay giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Genel olarak aşağıdaki yapıyı yazacağınız essayler için kullanabilirsiniz.

GİRİŞ

1 paragraf

35-40 kelime

GELİŞME

2-3 paragraf

170-180 kelime

SONUÇ

1 paragraf

35-40 kelime

 

YAZMAYA BAŞLIYORUZ

1) Soruyu kendi kelimelerinizle takrarlayın. (Backround statement): Sorudan verilen temel cümleyi kendi ifadelerimizle yazarak yazımıza başlıyoruz. Sorudaki cümlenin aynısını kesinlikle kullanmıyoruz. Aynı anlama gelecek kendi ifadelerimizi kullanıyoruz. Konuyu ve durumu ifade ettiğimiz bölümdür bu bölüm.

2) Sorunun cevabını verin (Thesis statement): Kendi cümlelerinizle soruyu ifade ettikten sonra bu sorunun cevabını vererek yazımıza devam ediyoruz. Bu bölümde kendi tezimizi ortaya koyuyoruz. Bundan sonraki tüm yazdıklarımızı bu tez üzerine inşa edeceğiz. Bu bölüm makalemizde genel olarak nelerden bahsedeceğimizi sunan genel bir bakıştır. 

3) Fikrinizi destekleyin: Birinci ve ikinci bölümden sonra artık makalemizde detaylara girebiliriz. Bu bölümde verdiğimiz örneklerle, detay fikirlerle ikinci bölümdeki tezimizi destekliyoruz. 

4) Sonuç bölümüyle fikrinizi özetleyin: Giriş ve gelişme bölümlerinden sonra sonuç bölümüyle makalemizi bitiriyoruz. Bu bölümde savunduğumuz tezi kısaca başka kelimelerle tekrar edip sonuç bölümüyle makalemizi bitirmeliyiz. Ana fikrimizi birkaç cümleyle daha desteklemeliyiz.

 

YAZARKEN BUNLARA DİKKAT ET

1)  Her paragrafın kendine ait fikri olmalı. Paragrafları bir evin içindeki odalar gibi düşünmelisiniz. Her bir odanın kendine ait fikri olacak ve odalar bir araya gelerek evi oluşturacak. 

2) Soru metninde yer alan cümleleri aynen kullanmayın. Mutlaka size ait kelimeler ve cümleler olmalı.

3) Mümkün olduğu kadar pasif yapılardan kaçının. Özel vurgular haricinde genel olarak aktif cümle yapıları kullanın.

4) Konulara özel kelime listeleriniz olsun. Sınavda çıkması muhtemel konularla ilgili bolca okuma yapmalı ve kelime dağarcığınızı gelnişletmelisiniz. Örneğin: çevreyle ilgili kelimeler, sağlıkla ilgili kelimeler, eğitimle ilgili kelimeler vb.  Makalenizde bu keliemelere mutlaka yer verin. Ne kadar fazla okuma yaparsanız kelime haznenizde o kadar gelişecektir. 

5) Bağlaçlar ve gramer yapıları bakımından zengin bir cümle yapısı oluşturun.

6) Düşük düzey kelimelerden kaçının.

7)  Yazım hatalarına (spelling) dikkat edin.

8) Nokta ve virgül sışında çok fazla noktalama işareti kullanmanıza gerek yok.

9) Çok fazla yazmak çok puan demek değildir. Konunun bağlamından kopmadan alakasız yollara sapmadan gerektiği uzunlukta yazın. Yönünüzü kaybetmeyin.

 


20 ADET ÖRNEK CEVAPLI VE ÇÖZÜM VİDEOLU ESSAY İÇİN SAĞ ÜST KÖŞEDEN SİTEMİZE ÜYE OLABİLİRSİNİZ.

20 ADET ÖRNEK CEVAPLI VE ÇÖZÜM VİDEOLU MEKTUP İÇİN SAĞ ÜST KÖŞEDEN SİTEMİZE ÜYE OLABİLİRSİNİZ.

 

YOUTUBE VİDEOMUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 


BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ


ACADEMIC IELTS WRITING STRATEJİLERİ - Bu tekniklerle minimum 7 alın.


TOEFL YDS IELTS PTE PUAN DENKLİK TABLOSU


IELTS Speaking Stratejileri - Bu Tekniklerle Minimum 6.5 Alın.


IELTS Listening Stratejileri - Minimum 6 Aldıracak Teknikler


IELTS Puanınız Nasıl Hesaplanır? Kaç Doğru Kaç Puan Getirir? IELTS Puan Tablosu


IELTS Mİ TOEFL MI? - IELTS vs TOEFL DETAYLI KARŞILAŞTIRMA


ADAYLARIN YENİ GÖZDESİ... BİLGİSAYARLI IELTS - AVANTAJLARI / DEZAVANTAJLARI


ACADEMIC IELTS VE GENERAL IELTS ARASINDAKİ FARKLAR? HANGİSİNİ SEÇMELİYİM?


IELTS SINAV İÇERİĞİ - SINAVDA HANGİ SORULAR SORULUYOR?


IELTS SINAVI HAKKINDA HER ŞEY! IELTS SINAV REHBERİ


 

IELTS AC/GT ile ilgili yazılar

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

ielts Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.